In conformitate cu prevederile art. 520 al. 1 din Titlul XIII al Legii nr. 95/ 2006, în vederea creșterii gradului de pregatire profesională și asigurării unui nivel ridicat al cunoștințelor medico-dentare, medicii stomatologi sunt obligați să efectueze un număr de cursuri de pregătire și alte forme de educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale, pentru cumularea număului de credite stabilit în acest sens de Colegiul Medicilor Stomatologi din România.

   Medicii stomatologi care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educație medicală continuă, stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, sunt suspendați din exercitarea profesiei, până la realizarea numărului de credite respectiv. Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic stomatolog este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 ani (cel puțin o treime din numarul minim de credite EMC trebuie să fie obținut ca urmare a participării la cursuri, cu sau fără demonstrații practice)minimum 24 de credite anual.

   Educația medicală continuă reprezintă totalitatea activităților planificate de pregătire teoretică și/sau practică destinate medicii stomatologi în vederea dobândirii sau îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și aptitudini necesare creșterii calității actului medical și nivelului de performanță în exercitarea profesiei în concordanță cu progresul științific și tehnologic din domeniul stomatologic, în contextul dezvoltării profesionale continue și al învățării pe tot parcursul vieții.

   Managementul activităților de EMC este realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România prin Programul național de educație medicală continuă.

  • Decizia nr. 16/2CN/2021 a Consiliului National al CMSR privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1157 din 6 decembrie 2021 (modificată prin Decizia nr. 15/2CN/2023, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 920 din 12.10.2023) – text consolidat la data de 12.10.2023. Descarcă.