In conformitate cu prevederile art. 510 al. 1 din Titlul XIII al Legii nr. 95/ 2006, în vederea creșterii gradului de pregatire profesională și asigurării unui nivel ridicat al cunoștințelor medico-dentare, medicii stomatologi sunt obligați să efectueze un număr de cursuri de pregătire și alte forme de educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale, pentru cumularea număului de credite stabilit în acest sens de Colegiul Medicilor Stomatologi din România.

Medicii stomatologi care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educație medicală continuă, stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, sunt suspendați din exercitarea profesiei, până la realizarea numărului de credite respectiv. Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic stomatolog este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 anicel puțin 20 de credite anual.

Educația medicală continuă reprezintă totalitatea activităților de pregătire teoretică și practică desfășurate de medicii stomatologi în vederea îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și aptitudini profesionale, în scopul creșterii calitătii și performanței activității în domeniul medico-dentar.

Managementul activităților de EMC este realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România prin Programul național de educație medicală continuă.

  • Decizie nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi și pentru aprobarea Regulamentului de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Stomatologi din România – text consolidat la data de 15.12.2020. Descarcă.

  • Regulamentul de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania
    (Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului național nr. 58/2011) –
    text
    consolidat la data de 15.12.2020
    . Descarcă