• Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății – Titlul XIII -text consolidat la data de 2.07.2019 Descarcă

 • Regulamentul de Organizarea și Funcționarea a CMSR -text consolidat la data de 11.02.2021 Descarcă

 • Codul deontologic al medicului stomatolog text consolidat la data de 12.11.2010 Descarcă

Decizii ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

 • Decizia privind adoptarea Codului deontologic al medicului stomatolog – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 31 august 2021. Descarcă.

Nr. 6/1 AGN/ 2021
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizia privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti. Descarcă.

Nr. 22/2 CN din 16.12.2020
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizia privind taxele care se încasează de Colegiul Medicilor Stomatologi din România pentru servicii prestate exclusiv la nivel național,  aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2021. Descarcă.

Nr. 1/2 CN din 21.01.2021
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizia privind organizarea și desfășurarea în sistem on-line a ședințelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România – publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 142 din 11.02.2021. Descarcă.

Nr. 1/1 AGN/2021
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizia privind organizarea și desfășurarea on-line a ședințelor Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din România – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din data de 23 februarie 2021. Descarcă.

Nr. 10/2 CN/2021
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizia privind aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile parțiale organizate până la expirarea mandatului 2019-2023 al organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, la nivel local și național – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din data de 13 martie 2020. – text consolidat la data de 10.02.2021. Descarcă.

Nr. 9/2 CN/2020
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizia pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din data de 28 august 2019. – text consolidat la data de 29.01.2021. Descarcă.

Nr. 18/2 CN/2019
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din data de 08 ianuarie 2021. Descarcă.

Nr. 20/2 CN/2020
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie Moțiune CMSR privind asigurarea finantarii corespunzatoare a serviciilor de asistenta stomatologica in sistemul asigurarilor sociale de sanatate in anul 2021. Descarcă.

Nr. 21/2 CN din 16.12.2020
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie pentru aprobarea Recomandărilor privind reluarea activităţii în cabinetele stomatologice – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din data de 15 mai 2020. Descarcă

Nr. 14/2 CN din 5.05.2020
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie Moțiune CMSR referitoare la administrarea anesteziei generale în cabinetele stomatologice. Descarcă

Nr. 3/2 CN din 21.02.2020
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România.

 • Decizie privind eliberarea avizului pentru exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României de către medicii stomatologi cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori asimilaţi acestora. Descarcă

Nr. 25/2 CN din 15.11.2019
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Descarcă

Nr. 24/2 CN din 15.10.2019
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere CMSR, mandatul 2019 – 2023. Descarcă

Nr. 21/2 CN din 21.09.2019
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizia pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Descarcă

Nr. 18/2 CN din 11.07.2019
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind întocmirea şi eliberarea certificatului profesional curent. Descarcă

Nr. 16/2 CN din 11.07.2019
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor stomatologi care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani. Descarcă

Nr. 15/2 CN din 11.07.2019
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind cazurile de suspendare şi de încetare a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Descarcă

Nr. 14/2 CN din 11.07.2019
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind procedura emiterii opiniilor de specialitate în cadrul dosarelor aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Descarcă

Nr. 13/2 CN din 11.07.2019
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 10/2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară. Descarcă

Nr. 2/2 CN din 19.01.2019
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie Moțiune CMSR cu privire la competențele medicului dentist și ale medicului dentist specialist referitoare la efectuarea tratamentelor de specialitate în zona capului și a gâtului cu substanțe care conțin toxină botulinică (botox) sau acid hialuronic ori cu alte substanțe cu rol estetic. Descarcă

Data: 08.09.2018
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind elementele acordului pacientului informat. Descarcă

Nr. 15 din 19.11.2016
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene. Descarcă

Nr. 13 din 24.09.2016
Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Descarcă

Nr. 9 din 11.07.2015

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind procedura de notificare cu privire la exercitarea profesiei pe raza altui colegiu teritorial. Descarcă

Nr. 7 din 11.07.2015

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi din România în cadrul colegiilor teritoriale. Descarcă

Nr. 6 din 11.07.2015

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind aprobarea chestionarului de evaluare a stării generale a pacientului. Descarcă

Nr. 3 din 19.01.2013

Anexă la Decizia nr. 3 din 19.01.2013 – Chestionar de evaluare a stării generale a pacientului. Descarcă

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizia privind aprobarea formularului de consimțământ informat în vederea efectuării tratamentelor chirurgicale în cabinetul de medicină dentară. Descarcă

Nr. 2 din 19.01.2013

Anexă la Decizia nr. 2 din 19.01.2013Formularul de consimțământ informat în vederea efectuării tratamentelor chirurgicale în cabinetul de medicină dentară. Descarcă

 • Decizie privind stabilirea taxelor Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Descarcă

Nr. 78 din 10.11.2012

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind aprobarea competențelor medicului dentist, inclusiv ale medicului specialist și ale medicului primar în stomatologie generală. Descarcă

Nr. 49 din 30.06.2012

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind aprobarea competențelor medicului specialist și ale medicului primar în chirurgia dento-alveolară. Descarcă

Nr. 50 din 30.06.2012

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind aprobarea competențelor medicului specialist și ale medicului primar în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licență (medicină dentară și medicină generală)sau absolvenți ai facultăților de medicină dentară. Descarcă

Nr. 51 din 30.06.2012

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind aprobarea competențelor medicului specialist și ale medicului primar în ortodonție și ortopedie dento-facială. Descarcă

Nr. 52 din 30.06.2012

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind aprobarea competențelor medicului specialist și ale medicului primar în parodontologie. Descarcă

Nr. 53 din 30.06.2012

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind aprobarea competențelor medicului specialist și ale medicului primar în endodonție. Descarcă

Nr. 54 din 30.06.2012

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind aprobarea competențelor medicului specialist și ale medicului primar în protetică dentară. Descarcă

Nr. 57 din 30.06.2012

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind componența comisiei de experți a CMSR. Descarcă

Nr. 31 din 18.06.2011

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al CMSR. Descarcă

Nr. 9 din 22.09.2007

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Decizie privind radiologia în specialitatea dentară. Descarcă

Nr. 6 din 16.06.2007

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

 • Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia – publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 14 septembrie 2021. Descarcă.

Nr. 1761/2021
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Ordin privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos – publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 30 august 2021.Descarcă.

Atribuțiile medicului stomatolog școlar din cabinetele de medicină dentară din școli și universități – Anexa nr. 3. Descarcă.

Nr. 438/2021
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 -extras- publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 30 iunie 2021. Descarcă.

Nr. 1068/2021
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Hotărârea pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 28 iunie 2021. Descarcă.

Nr. 696/2021
Emitent: Ministerul Sănătății

 • LEGEA privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice – publicat în  Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021. Descarcă.

Nr. 4 din 8.01.2021
Emitent: Parlamentul României

 • Ordonanță de urgență  pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( asistență medicală profilactică și curativă prin utilizarea serviciilor de telemedicină), publicat în Monitorul Oficial,  nr. 1108 din 19 noiembrie 2020. Descarcă.

Nr. 196/ 18.11.2020
Emitent: Guvernul Romaniei

 • Ordinul nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, in vigoare de la 23 mai 2003. Consolidarea din data de 30 iunie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 23 mai 2003.Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 35/2007; Ordin 1010/2020; Anexă 2020. Ultimul amendament în 05 iunie 2020. Descarcă.
 • Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale din 26.02.2003, in vigoare de la 23 mai 2003. Consolidarea din data de 30 iunie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 23 mai 2003. Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 560/2003; Ordin 35/2007; Anexă 2020; Ordin 1010/2020. Ultimul amendament în 05 iunie 2020. Descarcă.

Nr. 153/2003 – consolidarea din data de 30 iunie 2020, modificat prin Ordinul 35/2007; Ordinul 1010/2020; Anexa 2020; Ordinul 560/2003.
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Ordinul ministrului sănătăţii privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice, la nivelul unităţilor sanitare non-COVID şi al ambulatoriilor de specialitate pe perioada stării de alertă a fost modificat și completat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 873/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. nr. 437 din 25 mai 2020. Descarcă.

Nr. 828/2020 modificat si completat prin Ordinul 873/ 25.05.2020
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Ordinul privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă. Descarcă.

Nr. 874/ 22.05.2020
Emitent: Ministerul Sănătății.

 • Ordinul privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă. Descarcă

Nr. 831/ 16.05.2020
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Ordinul privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID, pe perioada stării de alertă. Descarcă

Nr. 828/2020 15.05.2020
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Ordinul privind aprobarea condițiilor de funcționare a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență, precum și măsurile de prevenție necesare în perioada stării de urgență determinate de epidemia de COVID-19. Descarcă

Nr. 767/ 11.05.2020
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Ordin privind aprobarea Planului naţional de măsuri pentru eliminarea treptată a utilizării amalgamului dentar. Descarcă

Nr. 1916/ 19.12.2019
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Ordin pentru aprobarea Procedurii privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică. Descarcă

Nr. 14/ 18.01.2018
Emitent: Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

 • Ordinul privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea Nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Descarcă

Nr. 1.411/ 12.12.2016
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului Nr. 46/2003. Descarcă

Nr. 1.410/ 12.12.2016
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare. Descarcă

Nr. 961 din 19.08.2016
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale. Descarcă

Nr. 1.226 din 3.12.2013
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Ordin privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare. Descarcă

Nr. 44 din 23.01.2013
Emitent: Ministerul Sănătății

 • Ordin pentru aprobarea Normelor privind structura functională a cabinetelor medicale și de medicină dentară. Descarcă

Nr. 1338 din 31.07.2007
Emitent: Ministerul Sănătății Publice

 • Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Descarcă

Nr. 153 din 26.02.2003
Emitent: Ministerul Sănătății și Familiei

 • Ordonanța Guvernului privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Descarcă

Nr. 124/1998, republicată
Emitent: Guvernul României

 • Legea privind drepturilor pacientului. Descarcă

Nr. 46/ 21.01.2003
Emitent: Parlamentul României

Specialitățile din domeniul medicinei dentare sunt prevăzute în Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală aprobat prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1509/2008, cu modificările și completările ulterioare.
După completarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1348/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, specialitățile medicinei dentare sunt:

 1. Chirurgie dento-alveolară
 2. Ortodonție și ortopedie dento-facială
 3. Endodonție*
 4. Parodontologie*
 5. Pedodonție*
 6. Protetică dentară*
 7. Chirurgie stomatologică și maxilo-facială*
 8. Stomatologie generală*
  *Specialități care nu beneficiază de recunoaștere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.
  Notă: Formarea în specialitatea „Stomatologie generală” a fost reluată începând cu rezidențiatul din anul 2020.

Gradele profesionale existente la ora actuală în practica medicinei dentare sunt: medic rezident, medic specialist și medic primar.

Consiliul național al corpului profesional a adoptat în ședința din data de 30 iunie 2012 competențele specifice, raportat la specialitățile din domeniu existente la acel moment, precum și pentru medicul specialist și medicul primar în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licență (medicină dentară și medicină generală), după cum urmează:
– competențe în stomatologia generală, chirurgia dento-alveolară, chirurgia OMF, ortodonție Descarcă.
– competențe în protetica dentară Descarcă.
– competențe în parodontologie și endodonție Descarcă.

Ghiduri de practică în medicina dentară.

Ghidurile clinice sunt elaborate cu scopul de a asista personalul medical în adoptarea deciziei terapeutice. Aceste ghiduri prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate, pentru a fi luate în considerare de către medicii practicanți. Ghidurile de practică medicală introduc standarde de practică medicală general acceptate și astfel sunt reduse variațiile nedorite, unele riscuri și se elimină incertitudini ce pot apărea în exercitarea actului medical. Procesul de elaborare și revizuire conduce la consens profesional și crește responsabilitatea personalului medical. Prin ghidurile de practică medicală se standardizează înregistrările și documentarea actului medical.

– Ghid de practică – Conduita terapeutică în intervențiile chirurgicale de mică amploare la pacienții cu afecțiuni asociate Descarcă
– Ghid de practică – Algoritmul terapeutic la pacienții sub terapie antiresorbtivă antiangiogenică Descarcă.
– Ghid de practică în Chirurgia dento-alveolară Descarcă.
– Ghid de practică în Chirurgia oro-maxilo-facială Descarcă.
– Ghid de practică în endodonţie Descarcă.
– Ghid de practică în parodontologie Descarcă.
– Ghid de practică în protetică dentară Descarcă.