Decizia privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România – publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din 27 aprilie 2023.

posted in: Uncategorized | 0
În temeiul art. 531 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:
Art. 1. Se adoptă Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2. Actualele organe de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR) de la nivel național și teritorial vor rămâne în funcție și își vor exercita mandatul până la împlinirea duratei pentru care au fost alese.
(2) La nivel național și teritorial, până la împlinirea duratei mandatului actualelor organe de conducere ale CMSR:
a) atribuțiile Comisiei de avizări și cele ale Comisiei pentru studii și strategii de dezvoltare vor fi exercitate de Comisia pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare;
b) acreditarea și reacreditarea furnizorilor și a lectorilor, creditarea formelor de educație medicală continuă, coordonarea, îndrumarea și verificarea organizării și desfășurării formelor de educație medicală creditate, precum și alte activități privind sistemul de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi se efectuează în condițiile stabilite de Consiliul național, de Comisia de educație medicală continuă formată din Comisia pentru imagine, relații interne și internaționale, de etică și deontologie medicală și educație medicală continuă și din Comisia profesional-științifică și de învățământ;
c) alte atribuții prevăzute prin decizii ale Consiliului național în sarcina comisiilor de lucru sau de specialitate vor fi exercitate de comisiile precizate în cuprinsul acestora…… Descarcă.