Decizia Nr. 6/1 AGN/2021 Colegiului Medicilor Stomatologi din România privind adoptarea Codului deontologic al medicului stomatolog

posted in: Uncategorized | 0
Decizia Nr. 6/1 AGN/2021 Colegiului Medicilor Stomatologi din România privind adoptarea Codului deontologic al medicului stomatolog –  publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 31 august 2021. 

Având în vedere prevederile art. 512 alin. (1) lit. f) și ale art. 532 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 531 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:
Art. 1. Se adoptă Codul deontologic al medicului stomatolog, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta decizie.
Art. 2. Codul deontologic al medicului stomatolog, prevăzut în anexă, intră în vigoare la data de 1 ianuarie
2022.
Art. 3. La data intrării în vigoare a codului deontologic al medicului stomatolog, prevăzut în anexă, se
abrogă Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 15/2010 privind
adoptarea Codului deontologic al medicului dentist, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 408 din 18 iunie 2010.
Art. 4. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I……… Descarcă.